Anleggsrådet 2015

Gode og lesbare kart for alle!

Utarbeidelse av orienteringskart er inne i en spennende tid, hvor våre veivalg er avgjørende for o-sportens fremtid. Ny tekniske muligheter som laserscanning og automatiserte konstruksjonsverktøy gjør at vi kan lage enda mer nøyaktige kart enn før. Samtidig må utviklingen mot stadig mer detaljerte kart stoppes blant annet fordi den truer rekrutteringen til idretten. For anleggsrådet er det viktig å gi klubbene god veiledning om de nye mulighetene, samtidig som vi forholder oss til normene som sikrer at kartene er gode og lesbare.

Skjemaer

Anleggsrådet i Akershus og Oslo har i det siste jobbet med