Denne siden viser en oversikt over mediakontakter i kretsen vår. Vi oppfordrer alle til å bruke lokalpressen og/eller aviskontaktene flittig. Er det en i klubben som har gjort det bra, har klubben gjort noe spennende - send en artikkel inn til avisen og gjør idretten vår synlig.
RADIO OG TV
NRK Radiosporten
Postboks 5400 Majorstua
0340 Oslo
Tlf: 23 04 78 45 / Fax: 23 04 78 45
   
NRK Østlandssendingen
Postboks 4555 Torshov
0404 Oslo
Tlf: 22 80 82 50 / Fax: 22 80 82 20
Epost: ostlandssendingen@nrk.no
P4 Radio hele Norge - Sporten
Karl Johans gt. 27
0159 Oslo
Tlf: 23 00 00 44 / Fax: 23 00 00 45
Epost: sporten@p4.no
AVISER
Aftenposten - Sporten
Postboks 1178 Sentrum
0107 Oslo
Tlf: 22 86 33 33 / Fax: 22 86 40 84
Epost: sporten@aftenposten.no
Epost: mona.bugge@aftenposten.no
(Aftenposten Aften)
Akershus Amstidene
Sportsredaksjonen
Postboks 12
1441 Drøbak
Tlf: / 64 90 54 00 / Fax: 64 93 28 03
Epost: sporten@amta.no

 
Asker&Bærums Budstikke
Sportsredaksjonen
Postboks 133
1376 Billingstad
Tlf: 66 77 02 18 / Fax: 66 77 00 60
Epost: sport@budstikka.no

 
Avis1
Postboks 1178 Sentrum
0159 Oslo
Tlf: 23 21 76 53 / Fax: 23 31 76 25
Epost: sporten@avis1.no

 
Dagbladet - Sporten
Postboks 1184 Sentrum
0107 Oslo
Tlf: 22 31 06 00 / Fax: 22 31 09 80
Epost: sporten@dagbladet.bo
 
Dagsavisen - Sporten
Postboks 1183 Sentrum
0107 Oslo
Tlf: 22 99 80 00 / Fax: 22 99 82 52
Epost: sport@dagsavisen.no
 
Eidsvold Blad - Sportsred.
Postboks 130
2081 Eidsvoll
Tlf: 63 96 49 10
Epost: sporten@ebub.no
 
Indre Akershus Blad - Sportered.
Postboks 68
1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 48 00
  
  
Nationen - Sporten
Postboks 9390 Grønland
0135 Oslo
Tlf: 21 31 00 00 / Fax: 21 31 00 90
Epost: nationen@nationen.no
 
Romerikets Blad - Sporten
Postboks 235
2001 Lillestrøm
Tlf: 63 80 48 00 / Fax: 63 80 48 70
Epost: sporten@rb.no
 
VG - Sporten
Postboks 1185 Sentrum
0107 Oslo
Tlf: 22 00 03 35 / Fax: 22 42 55 72
Epost: sporten@vg.no
 
Østlandets Blad - Sporten
Postboks 110
1401 Ski
Tlf: 64 87 50 60 / Fax: 64 87 57 87
Epost: sporten@oblad.no
 
AVISKONTAKTER ("o-skribenter")
Andresen, Harald
Åsenhagen 3 A
2020 Skedsmokorset
Mobil; 917 73 406
 
 
Borg, Erik
Min. Ditleffs v. 15 C
0862 Oslo
Mobil: 930 11 422
Epost: erik.borg@c2i.net
 
Bulukin, Grethe Rustad
Myrvn. 5
1482 Nittedal
Mobil: 414 67 808 / Fax: 67 06 16 19
Epost: gbulukin@c2i.net
 
Kløvrud, Jens Olav
Tjernveien 26
0957 Oslo
Epost: jok@dagbladet.no
 
  
Kvalheim, Svein
Slåbråtvn. 17 C
1415 Oppegård
Mobil: 995 23 095
Epost: svein.kvalheim@bt.no
 
Lystad, Lars
Ullevålsveien 102 B
0451 Oslo
Tlf.p: 22 69 60 19
Epost: lars.lystad@nrk.no
 
Skjegstad, Odd Kjell
Edvard Munchs v 51
1063 Oslo
Tlf.p: 22 30 78 69 / Mob: 901 98 655
 
Treekrem, Kristen
Feltspatvn. 30
1430 Ås
Mobil: 970 46 008
Epost: treekrem@online.no