ØNSKER FOR KURS OG TEMAKVELDER I AKERHUS OG OSLO O-KRETS 2004

 

Fyll ut og returner skjemaet til Akershus og Oslo o-krets,

 e-post: akershus.oslo@orientering.no      fax: 63819995

INNEN 1. DESEMBER

 

 

KLUBB:_______________________________ KONTAKTPERSON:________________

 

TLF:_______________________________E-POST:_______________________________

 

 

Type kurs

aktuell tid/periode

ønske om kurssted

merknader

Vi nevner noen aktuell kurs/tema:

Aktivitetslederkurs

3 moduler à 4 timer

 

 

 

Trenerkurs

- Trener I , 15 moduler à 4 timer

 

 

 

Løypeleggerkurs

 

 

 

Synfarerkurs

 

 

 

Tekniske kurs

 ( sett  ønske om hva innen arrangementsteknikk)

 

 

 

Lederkurs ( sett ønske om hvilken type lederutdanning)

 

 

 

Andre tema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs og temakvelder kan arrangeres lokalt i en klubb/ klubbsamarbeid eller sentralt av kretsen.

Alle som arrangerer kurs kan få tilskudd gjennom voksenopplæringsmidler (VO).

Minimumskrav er: 5 deltakere over 14 år, 12 timer ( 1 time = 45 min.), 80 % frammøte og offentliggjøring av kurset. Ingen krav til minimumsavgifter.