REFERAT FRA LAGLEDERMØTET AOOK   20.MARS 2002

 

Følgende klubber var representert:

Bækkelagets Spkl        Eldar Børsum

Lillomarka O-L            Martin Granly

Fet                              Oddvar Haugen

Nydalens Skiklub         Øystein Rønning

Sørbråten IL                Janet B. Jakobsen

Kolbotn og Skimt        Geir Trøan

Heming/Njård  O-lag  Toril Riddervold (også AOOK)

Østmarka OK             Claes-H. Unger

Ås-NLH Orientering    Line Nybakken

Lommedalen IL           Toril Eine

Kjelsås IL                    Hilde Ståhlbrand

Måren OK                  Grete Berntsen

Geoform                      Jon Tolgensbakk

Nittedal O-lag              Frode Olsen

Asker                          Jørn Skovly

Ullensaker O-lag          Anne Catherine Ekroll

Gjerdrum                     Arve Aardal

Oppsal                        Bjørg Ingunn Fjogstad

Tyrving            Henning Spjelkavik

Fossum IF                   Sigbjørn Modalsli (også AOOK)

 

Ellers fra AOOK møtte: Per Eric Stålbrand, Kjelsås, Trond Rønneberg, Asker, Jorunn Sanderud, Nydalen, Reidunn Hallan, Lillomarka O-lag

 

Kretskalenderen og bokpakker fra NOF ble delt ut.

 

Kretsleder ønsket velkommen.

 

1.      Konkurransetilbud for yngre løpere

Sigbjørn Modalsli hadde et innlegg hvor han delte sine erfaringer. Vi trenger å utvikle nye lagøvelser for barn.

 

Presentasjonen følger vedlagt.

 

2.    Innkjøp av arrangementsutstyr på kretsnivå?

Toril Riddervild hadde innhentet opplysninger angående mobil o-arena i Kristiansand. Utstyret ble laget ferdig til World Cup i Kr.Sand 1994. Total kostnadsramme ved anskaffelse ca. kr 900.000, finansiert ved tippemidler og kommunale midler.

 

Anlegget består av:

-         1 arrangementstilhenger med bl.a 2 strømaggregater, verktøy, skjøteledninger, telt, drikkebeholdere etc., oppløpsinngjerding, resultattavle

-         1 toiletthenger (m/6 båser)

-         Dusjanlegg

-         Måltårn/speakertårn (sammenleggbart!)

-         Høyttaleranlegg

-         Minitimerecorder

-         Startklokke

-         Sambandsutstyr (walkie talkies)

 

Koordinator for anlegget kunne fortelle at det fungerer bra for Kristiansand, men han mente at AOOK var en for stor krets til at det ville fungere noe særlig der. Etter en kort diskusjon ble det vedtatt ikke å gå videre med dette.

 

3.    Salg av kretsens resterende EKT-utstyr

Trond Rønneberg viste en oversikt over hva kretsen har av EKT-utstyr. Kretsen har pr i dag kun ansatt i 50% stilling og det blir derfor  mindre tid til å forvalte dette utstyret og det foreslås derfor at utstyret selges. Oversikt over priser blir lagt ut på sendt klubbledere samt lagt ut på hjemmesidene tidlig neste uke og interesserte klubber kan melde seg.

 

Kretsen beholder målklokken samt vurderer sterkt innkjøp av en startanviser.

 

Utstyr

Antall

Forslag salgspris

Kommentar

MTR2

3

750

4 år gamle?

Startenhet

8

200

 

Postenhet

4

200

2x100, 2x150

 

Meld fra til kretskontoret hva dere er interessert i! Kretsen kan ikke gi noen garanti på hvor lenge utstyret vil virke.

 

Start/postenhetene står stort sett på ’gammeldagse’ metallstativ (opprinnelig for stifteklemmer)

 

4.    Utleiepriser for klubbenes EKT-utstyr?

Målklokken som kretsen beholder, samt eventuelt en startanviser, vil oppbevares på kretskontoret og leies ut til klubber. Det vil bli informert om utleiepriser til klubbledere samt på hjemmesidene når disse foreligger.

 

5.    KM-øvelser i fremtiden

Teknisk råd ønsker innspill på hvilke klasser vi skal ha. Kretstinget er besluttende organ, men i terminlistearbeidet som skjer etter ferien må vi egentlig ha en plan for dette.

For å innføre sprint er vi avhengig av at noen vil arrangere!

Hvis vi ønsker å innføre Kortdistanseklasser for de over 40 så må KM-kortdistanse flyttes vekk fra helgen med Veteran-mesterskap.

 

En mulig fordeling av KM-klasser kan være:

 

Klassisk

 

Stafett

 

Kortdistanse

 

Natt

 

Sprint

D/H 13-14

D/H 13-16

D/H 13-14

D/H 15-16

D/H 13-16?

D/H 15-16

D/H 150

D/H 15-16

D/H 17-18

D/H 17-20?

D/H 17-18

D/H 17-

D/H 17-18

D/H 19-20

D/H 21?

D/H 19-20

D/H 17-20

D/H 19-20

D/H 21-

 

D/H 21-

D/H 120

D/H 21-

 

 

D/H 35-

 

D/H 40-

 

 

D/H 40-

 

D/H 50-

 

 

D/H 45-

 

 

 

 

D/H 50 -

 

 

 

 

D/H 55-

 

 

 

 

D/H 60-

 

 

 

 

D/H 65-

 

 

 

 

D/H 70-

 

 

 

 

D/H 75-

 

 

 

 

 

Ski-O: opp til D/H 21 dersom arrangement i kretsen…..

 

6.    Eventuelt ( spørsmål fra lagene)

Kretstinget i februar vedtok at i tillegg til det som allerede var budsjettert til rekrutterings-formål, skulle 40000 kr av spilleautomatinntektene brukes på rekruttering. Jorunn Sanderud informerte om hvordan det er mulig å søke på midler herfra. Søknadsfrist er 20. mai.

 

Mer info finner du her.

 

 

Oslo, 04.04.03

Reidunn Hallan