Presentasjon

Akershus og Oslo Orienteringskrets opprettet 29. mai 2000 er en sammenslåing av tidligere Oslo og Akershus Orienteringskretser, begge stiftet 26. november 1988. Oslo O-krets hadde sitt utspring i et distriktsutvalg i Oslo og Akershus, som ble opprettet 9. desember 1938 og senere omdannet til Stor-Oslo O-krets 13. desember 1945. Akershus O-krets hadde sitt utspring i Stor-Oslo O-krets og Romerike O-krets stiftet 12. desember 1948.  

Kretskontoret i AOOK
Postadresse: 0840 Oslo  
Besøksadresse: Sognsveien 73, Idrettens Hus, Ullevål 0840 Oslo
Telefon: 21 02 95 10
Telefax: 21 02 95 11
E-post: akershus.oslo@orientering.no              - brukes ved epost til O-kretsen 
Ekspedisjonstid: 09.00 - 14.00, mandag, onsdag og  fredag
Postgiro: 0531 0136796
Bankgiro: 1286.52.49096
Fagkonsulent Reidunn Hallan 917 59 839 (mob)