Eksempel på N-løype Eksempel på C-løype Eksempel på B-løype
B-løype:

D/H13-14 skal ha B-løype. En B-løype kan legges slik at løperen må finorientere mot kurvedetaljer, men det må være en sikker, oppfangende detalj 100-250 meter bak posten. Bekker, myrkanter, sti eller jorde er egnede oppfangere bak posten. Dype daler og høye koller kan også være det. En B-løype kan inneholde korte  finorienteringsstrekk (inntill 200 meter) og grovorienteringsstrekk (inntill 500 meter).

Veivalgsstrekkene bør ha 2-3 veivalgsmuligheter, og ikke alle behøver å gå langs ledelinjer.

Veivalgsmomentene består, i tillegg til de som er nevnt under C-nivået, også ev en bedømmelse av sikkerhet på veivalgene (typisk 'rett på eller rundt på sti ?') Bedømmelse av løpbarhet på de ulike veivalgene kan også inngå.

For mer dokumentasjon, se på  idrettsbutikken.no under orientering.

Kildehenvisning: Heftet  'Bedre begynnerløyper' utgitt av NOF.

 

Diskusjonsoppgaver:

På hvilke strekk er det viktig at løypelegger og kontrollør sjekker at kartet virkelig stemmer?

Er det strekk du synes er for vanskelige?

Er det strekk du synes er for lette?

Er det poster du ville flyttet på for å få en bedre løype?

Kan det kreves at løpere på dette nivået er fullt konsentrerte hele tiden, eller bør det legges inn enklere strekk?