Eksempel på N-løype Eksempel på C-løype Eksempel på B-løype
C-løype:

D/H11-12 skal ha C-løype. En C-løype skal gå mest mulig langs ledelinjer av typen sti, vei, bekk, gjerde, myrkanter, jordekanter, steingjerder, hogstfelt o.l. Ledelinjene behøver ikke være sammenhengende langs løypa. Løperne kan bli fanget opp av ledelinjer opptil 300 meter fra foregående ledelinje, men den oppfangende ledelinjen må være tydelig.

Noen av postene kan henge 100-150 meter fra ledelinjen, men skal ha bred oppfangende front. Bekker (kryss, møter og svinger), myrkant o.l. er egnede postdetaljer. Det bør være en oppfanger av typen stor sti, vei eller jorde bak posten.

Topp av kolle er også egnet postdetalj da løperne på dette nivået har begynt å lære høydekurver. Søkk, rygg og platåer er ikke egnet til postdetalj på C-nivå.

Enkelte strekk bør inneholde løping gjennom terrenget mot oppfangende detaljer som stor sti, kjerrevei, vei, jordekant, åpen myr og kraftledninger.

Det bør være noen veivalgstrekk i løypa. Enkle veivalgstrekk bør ha 2-3 muligheter langs sammenhengende ledelinjer. Veivalgene på dette nivået består i å bedømme lengden på ulike stialternativer samt å vurdere løpbarhet på sti i forhold til løpbarhet langs bekk eller annen sammenhengende ledelinje i normal åpen skog.

For mer dokumentasjon, se på  idrettsbutikken.no under orientering.

Kildehenvisning: Heftet  'Bedre begynnerløyper' utgitt av NOF

Diskusjonsoppgaver:

På hvilke strekk er det viktig at løypelegger og kontrollør sjekker at kartet virkelig stemmer?

Er det poster du ville flyttet på for å få en bedre løype?