Eksempel på N-løype Eksempel på C-løype Eksempel på B-løype
N-løype:

En N-løype skal følge sammenhengende ledelinjer av type sti, bekk, vei, gjerde og jordekant. På dette nivået er det ikke snakk om veivalg. Det skal finnes kun ett veivalg langs en opplagt ledelinje fra post til post.

Noen av postene kan henge 5-15 meter fra ledelinjen, men posten må synes fra ledelinjen.

For å gi litt utfordting for de tryggeste kan det være en ide å ha muligheten for å kutte 100-150 meter mellom en ledelinjer og tjene tid på det, men det må aldri være det eneste alternativer.

For mer dokumentasjon, se på  idrettsbutikken.no under orientering.

Kildehenvisning: Heftet  'Bedre begynnerløyper' utgitt av NOF

Diskusjonsoppgaver:

Ingen av postene i N-løyper skal være ved kurvedetaljer. Likevel er 5. post ved et høydepunkt. Er du enig i denne bruken? Er et høydepunkt en kruvedetalj eller en punktdetalj, med andre ord er det forskjell på å finne en stein og et høydepunkt?

Er det realistisk å tro at løperne vil se et så langt omgående veivalg som til 3. post?

Er det poster du ville flyttet på for å få en bedre løype?

På hvilke strekk er det viktig at løypelegger og kontrollør sjekker at kartet virkelig stemmer?