Referater og protokoller Teknisk råd (TEK)
Kretsting 7. februar 2002 - protokoll  Kontrollør-rapport
Kretsting 6. februar 2003 - protokoll Søknadsskjema NÆ-løp
Kretsting 5. februar 2004 - protokoll  
Kretsting 10. februar 2005 - protokoll Lagsadresser
Kretsting 8. februar 2006 - protokoll Lagsadresser skjema 1
Kretsting 14. februar 2007 - protokoll Lagsadresser skjema 2
Kretsting 12. februar 2008 - protokoll
Kretsting 10. februar 2009 - protokoll  
  Treningsrådet (TUR)
Lagledermøte høst 2002 - referat Retningslinjer for arrangering av kretssamlinger
Lagledermøte vår 2003  - referat Rapportskjema for kretssamlinger
Lagledermøte høst 2003 - referat  
Lagledermøte vår 2004 - referat Tur-orientering
Lagledermøte høst 2004 - referat Registreringsskjema tur-o 2009
Lagledermøte høst 2005 - referat m/presentasjoner Registreringsskjema barnetur-o 2009
            - Presentasjon 'Blikk på en ny sesong' Registreringskjema tur-o på ski 2008/2009
            - Presentasjon Hovedløpsprosjektet  
            - Presentasjon O-Festivalalliansen  
Lagledermøte høst 2007 - referat  
Lagledermøte høst 2009 - referat